Programy edukacyjne skierowane do mieszkańców

Veolia angażuje się w edukację i podniesienie świadomości ekologicznej, zarówno wśród swoich pracowników, jak i społeczności lokalnych.

 

Od lat prowadzi szereg działań edukacyjnych związanych z wodą i innymi tematami istotnymi dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Współpracuje również z lokalnymi władzami i organizacjami społecznymi w celu realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Image media
Image
Programy edukacyjne skierowane do mieszkańców

Przykłady prowadzonych działań edukacyjnych

„Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla”


Program edukacyjny „Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla” był dedykowany mieszkańcom trzech miast powiatu tarnogórskiego: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki. Działania w ramach programu były prowadzone w 2022 roku we współpracy z UNEP/GRID-Warszawa.


Program składał się z 3 modułów dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców:

SVG

Inicjatywa była adresowana do szerokiego grona nauczycieli: przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, a także edukatorów chcących poruszać tematykę wodną na lekcjach wychowawczych, zajęciach WOS, plastyce itd., pracujących z młodzieżą w wieku 12 lat i starszą.

SVG

Aplikacja w formule zabawy z elementami grywalizacji zachęci uczestników do pogłębiania wiedzy ekologicznej i kształtowania dobrych nawyków proklimatycznych.

SVG

W zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach dla szkół i grup zwiedzających – realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Program „Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla” stanowił odpowiedź na potrzebę szerokiej edukacji wodnej oraz klimatycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozwolił także pogłębić wiedzę uczestników w zakresie wyzwań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatycznych oraz metod ich skutecznego pokonywania oraz wspierał pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwiając adaptację miasta do zmian klimatycznych.

Image
Edukacja

„Akademia Wodna. 
Bo liczy się każda kropla”