Jakie są najpoważniejsze wyzwania stojące
przed władzami gmin?

Zapewnienie stałej dostępności wody

1

Zagwarantowanie
jej odpowiedniej jakości

2

Utrzymanie
stabilnej ceny

3

Efektywne
oczyszczanie ścieków

4

5

Rozwój sieci
wodno-kanalizacyjnej i osiągnięcie jej niezawodności

6

Zagospodarowanie
osadów
pościekowych

7

Umożliwienie
dostępu do sieci kanalizacyjnej

Nasze rozwiązania

Veolia zajmuje się zaopatrywaniem odbiorców w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a także dostawą ciepła i gospodarką odpadami. Liczba naszych klientów to prawie 100 mln ludzi. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam dostosowywać ofertę do rozmaitych potrzeb i rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Dysponujemy wysoko zaawansowanymi technologiami i zapewniamy światowej jakości serwis.

Dzięki współpracy z nami zapewnią Państwo swoim mieszkańcom:

Dostęp do wody
wysokiej jakości
i możliwość picia
z kranu – weryfikują
to nasze laboratoria

1

Nieprzerwane dostawy wody – świadoma eksploatacja pozwala
na minimalizowanie awarii

2

Ograniczenie wzrostu kosztów wody i odbioru ścieków – wiemy,
jak optymalnie eksploatować zasoby

3

Wysoką jakość obsługi
– oferujemy inteligentne opomiarowanie
i digitalizację usług

4

Rozwój sieci
wodno-kanalizacyjnej

5

6

Sprawne usuwanie
awarii – mamy
doskonałe zaplecze serwisowe

7

Zagospodarowanie osadów
pościekowych

8

Innowacyjne
i ekologiczne
rozwiązania

9

Programy edukacyjne promujące oszczędzanie wody i innych zasobów naturalnych

Polecają nas

Gmina Woźniki

Gmina położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim
Data rozpoczęcia współpracy: 2005 rok

Wyzwanie

Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę, zmniejszenie liczby przerw w dostawie wody i czasu usuwania awarii

Rozwiązanie

Długoterminowa umowa obejmująca kompleksową usługę zaopatrzenia w wodę wraz z obsługą techniczną systemu wodociągowego. PWiK z Grupy Veolia zajmuje się także systemem odprowadzania ścieków, zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków oraz prowadzi rozliczenia odbiorców. Współpracuje z gminą w zakresie inwestycji oraz kontroli włączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Efekt

 • Gwarancja jakości wody i ciągłości dostaw
 • Poprawa efektywności systemu wodociągowego
  • zmniejszenie strat wody z 60% do 20%
  • redukcja energochłonności produkcji wody z 1,25 kWh/m³ do 0,85 kWh/m³
  • skrócenie przerw w dostawach wody z 24 godz. do 2-4 godz.
  • ograniczenie liczby awarii
 • Wybudowanie sieci pozwalającej na lepsze wykorzystanie własnych ujęć wody
 • Terminowa legalizacja wszystkich wodomierzy
 • Sukcesywna wymiana armatury
 • Nowoczesna obsługa i komunikacja z Klientem (także przez internet 24/7)

O zadowoleniu z jakości usług świadczy fakt, iż gmina zdecydowała się już po raz drugi podpisać kontrakt długoterminowy. Nie bez znaczenia jest również to, iż praktycznie nie ma reklamacji mieszkańców co do jakości usług świadczonych przez pracowników PWiK. Wdrożono nowoczesne metody komunikacji z klientem jak eBOK, system sms-info, co usprawnia przekaz informacji i kontakt ze Spółką. Zadbano także o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym naszego gminnego ujęcia wody. PWiK angażuje się także w edukacyjne programy ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne miasta.

Michał Aloszko

Burmistrz Gminy Woźniki

Tarnowskie Góry

Miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego
Data rozpoczęcia współpracy: 2002 rok

Wyzwanie

Poprawa jakości działania systemu wodno-kanalizacyjnego, począwszy od jakości dostaw wody, a kończąc na modernizacji oczyszczalni ścieków.

Rozwiązanie

Kompleksowe zarządzanie działalnością wodociągową i kanalizacyjną przez inwestora strategicznego – Veolię.

Efekt

 • Szybka poprawa działania systemu wodno-kanalizacyjnego
  • wzrost jakości dostarczanej wody
  • podniesienie poziomu obsługi Klienta dzięki zastosowaniu zdalnych odczytów wodomierzy i wprowadzenie eBOK-u
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Remont sieci wodociągowej
 • Budowa stacji uzdatniania wody

Współpraca samorządu miejskiego Tarnowskich Gór i spółek z grupy Veolia ma już wieloletnią historię. Wszystkie strony mają z tego korzyści, zyskują jednak przede wszystkim mieszkańcy i środowisko naturalne. Wiedza i doświadczenie pracowników Veolii umożliwiają efektywne zarządzanie sieciami, dzięki czemu mieszkańcy praktycznie zapomnieli o przerwach w dostawach wody, a nieliczne awarie usuwane są bez zbędnej zwłoki. 

Arkadiusz Czech

Burmistrz Tarnowskich Gór

Gwarantujemy

Sprawdzone technologie i metody eksploatacji
Najwyższej jakości obsługę
Bezpieczeństwo w zakresie jakości wody oraz oczyszczania ścieków
Wzrost efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę
Spełnienie wszystkich wymogów prawnych
Możliwość finansowania nowych inwestycji i planowe odtwarzanie majątku

Modele współpracy​

Proponujemy różnorodne modele współpracy z samorządem i lokalnymi społecznościami dopasowane do ich potrzeb, rodzaju wyzwań i możliwości.

EKSPLOATACJA
INFRASTRUKTURY

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

EKSPLOATACJA
INFRASTRUKTURY

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

WŁASNOŚĆ MAJĄTKU

WŁASNOŚĆ MAJĄTKU

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

USUWANIE AWARII

USUWANIE AWARII

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

REALIZACJA INWESTYCJI

REALIZACJA INWESTYCJI

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

FINANSOWANIE INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA KLIENTA

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

NARZĘDZIA DO OBSŁUGI KLIENTA

NARZĘDZIA DO OBSŁUGI KLIENTA

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

WNIOSKI TARYFOWE

WNIOSKI TARYFOWE

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW

USŁUGA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE I ODPROWADZANIA SCIEKÓW Z ELEMENTEM INWESTYCJI

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WRAZ ZE SWIADCZENIEM USŁUGI OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

   zadania Veolia
   zadania władz samorządowych

Napisz do nas

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez odpowiednią spółkę z grupy Veolia (wymienioną w Polityce prywatności) w celu udzielenia odpowiedzi na zasadne zapytanie lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Veolia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku, gdy odpowiedź na zadane pytanie będzie wymagała przekazania informacji marketingowych spółek Veolia, wysyłka zapytania stanowi jednocześnie zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub zgodę na marketing z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga telefoniczną oraz Prawem Telekomunikacyjym w związku z art. 4 pkt 11 RODO.

Informacje kontaktowe

Veolia Energia Polska S.A.
Warszawa 
02-566 
ul. Puławska 2

Igor Bogusz
e-mail: igor.bogusz@veolia.com
tel.: 667 620 784 

Marek Włoszyński
Kierownik Projektu

Wydział Rozwoju Rynku, Przemysłu i Usług
Veolia Energia Poznań SA ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

e-mail:marek.wloszynski@veolia.com
tel.:(61) 8211 447 667 620 450