Zagospodarowanie osadów ściekowych

Oferujemy usługi w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania techniczne w zależności od pochodzenia i składu osadów oraz ich docelowego przeznaczenia (recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

Oferujemy

  • Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych.
  • Eksploatację instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Profesjonalną realizację inwestycji w instalacje do zagospodarowania osadów ściekowych m.in. w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Image media
Image
zagospodarowanie_osadow_sciekowych_img

Korzyści

SVG

Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem kosztów zagospodarowania osadów.

SVG

Dostosowanie działalności do nowych norm prawnych obowiązujących od 2026 r. w zakresie zagospodarowywania osadów ściekowych.

SVG

Możliwość realiazcji inwestycji w zakresie zagospodarowania osadów bez nakładów klienta
tj. w modelu ESCO.

SVG

Globalne know-how grupy Veolia oraz lokalne doświadczenie ekspertów 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

SVG

Współpraca w ramach jednej grupy z profesjonalną spółką  zajmującą się gospodarką odpadami.

Usługa dodatkowa: Total Waste Management (TWM)

Total Waste Management (TWM) to kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów przemysłowych, będących efektem ubocznym produkcji. Ma na celu efektywne wykorzystanie, zagospodarowanie odpadów i nadanie im drugiego życia, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.Total Waste Management (TWM) to:
 

  • Zarządzanie wszystkimi odpadami
  • Zbiórka odpadów i przygotowanie do odbioru
  • Koordynacja logistyki i transportu
  • Bezpieczne i efektywne zagospodarowanie odpadów
  • System IT pozwalający na monitoring i optymalizację procesu