Grupa Veolia

Veolia to uznana światowa marka zapewniająca dostęp do kluczowych usług komunalnych w trzech sektorach: energii, wody, odpadów. 

Od lat dostrzegamy globalne kierunki zmian w energetyce i jesteśmy światowym liderem transformacji energetycznej. Realizujemy inwestycje w zakresie dekarbonizacji i gospodarki niskoemisyjnej. 

Tworzymy efektywne ekonomicznie, korzystne dla środowiska, innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej oraz zarządzania energią.

 

Image
grupa veolia

Kluczowe informacje o Veolii na świecie

Grupa Veolia jest obecna w ponad 40 krajach, na 5 kontynentach zatrudniając 218 tys. pracowników na całym świecie. Więcej informacji o działalności Veolii na świecie można znaleźć TUTAJ.

SVG
Odpady

Odpady

 • 562 828 klientów przemysłowych
 • 63 mln ton zagospodarowanych odpadów
 • 865 instalacji przekształcania odpadów
 • 43 mln osób, którym Veolia zapewnia odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych

*Dane za 2023 rok

SVG
Energia

Energia

 • 42 mln wyprodukowanych MWh energii elektrycznej
 • 48 745 zarządzanych źródeł ciepła
 • 2 118 obsługiwanych obiektów przemysłowych

*Dane za 2023 rok

SVG
Woda

Woda

 • 113 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 103 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
 • 3 222 zarządzanych oczyszczalni ścieków

*Dane za 2023 rok

 

Kluczowe informacje o Veolii w Polsce

Grupa Veolia w Polsce obecna jest od ponad 25 lat. Jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Prowadzi działalność w 123 samorządach.

Grupa Veolia jest największym prywatnym dostawcą ciepła na terenie Polski. Działa w 78 miastach, w 58 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Veolia zatrudnia 4500 pracowników.

Image
grupa veolia
SVG
Odpady

Odpady

 • 1,3 mln ton zagospodarowanych odpadów
 • 1 zakład odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
SVG
Energia

Energia

 • 2,9 mln mieszkańców objętych usługami
 • 6,5 GWh rocznego obrotu energią elektryczną
 • 54,5 tys. TJ sprzedanego ciepła 
SVG
Woda

Woda

 • 599 km eksploatowanej sieci wodociągowej
 • 4 oczyszczalnie ścieków 
 • 376 km eksploatowanej przez nas sieci kanalizacyjnej
Image
724x191

Tworzymy korzystne dla środowiska i efektywne ekonomicznie rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki nim lepiej wykorzystujemy zasoby planety i zachowujemy je dla przyszłych pokoleń.