Bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników wykonawców jest dla nas najważniejsze. W związku z tym, Veolia Woda Polska rozwija i doskonali system bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniający kompleksowe i skuteczne zarządzanie w oparciu o programy audytu i działania doskonalące.

Bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia:

  • jest fundamentalnym prawem każdej zatrudnionej u nas osoby, a także każdego naszego wykonawcy i dostawcy
  • stanowi największą wartość oraz zintegrowane kryterium w decyzjach operacyjnych i zarządzaniu biznesowym
  • to efekt przekonań i postaw pracowników oraz umiejętności przywódczych naszych menedżerów
  • jest jednym z decydujących kryteriów wyboru naszych wykonawców i podwykonawców.
Image
Bezpieczeństwo

Podstawowe środki ochrony obowiązujące na obiektach:

SVG

Stosuj hełm ochronny z paskiem
podbródkowym (min. trzypunktowym)

SVG

Zapoznaj się z wymaganiami bezpieczeństwa
zawartymi m.in. w instrukcjach, procedurach,
standardach

SVG

Stosuj odzież ostrzegawczą

SVG

Stosuj obuwie bezpieczne

SVG

Podczas wykonywania pracy, mogą być wymagane
dodatkowe środki ochronne np. ochronniki słuchu,
okulary ochronne, odzież ochronna, …