Model ESCO

Model ESCO to rodzaj współpracy z zakresu usług efektywności energetycznej,  w której rozliczamy się z klientem w oparciu o uzyskaną oszczędność energii powstałą w wyniku realizacji inwestycji. Formuła współpracy opiera się na zasadzie doboru, realizacji i sfinansowania przedsięwzięcia optymalizującego zużycie energii oraz podpisaniu umowy na podział wygenerowanych z tego tytułu oszczędności.  ESCO to skrót od typu przedsiębiorstwa Energy Service Company. 

Zastosowanie modelu ESCO:

  • Termomodernizacja budynków gospodarczych lub biurowych na terenie PWiK
  • Realizacja instalacji OZE (fotowoltaika, pompy ciepła)
  • Modernizacja lub wymiana energochłonnych urządzeń na terenie oczyszczalni lub stacji uzdatniana wody

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Image media
Image
model_esco_img

Jak działa model ESCO? 

ESCO to model, w którym firma realizująca inwestycję otrzymuje zwrot nakładów w oparciu o wygenerowane oszczędności energii.

Image media
Image
Model ESCO

Po stronie Veolii:  • Kompleksowa koordynacja inwestycji.
  • Nakłady na inwestycję, w tym zapewnienie odpowiednich grantów np. Grantu z OZE.
  • Zarządzanie instalacją w trakcie kontraktu ESCO.

Korzyści

SVG

Generowanie oszczędności energii bez konieczności ponoszenia początkowych kosztów inwestycji.

SVG

Przekazanie ryzyk związanych z wykonaniem inwestycji oraz jej utrzymaniem do Veolii.

SVG

Poprawa stanu technicznego budynku bądź innego obiektu.

SVG

Veolia odpowiada za przygotowanie propozycji dofinansowania inwestycji 
z dostępnych środków publicznych.