Eksploatacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej

Oferujemy kompleksowe usługi eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w szczególności w zakresie działalności ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, w oparciu o kontrakty operatorskie.

Oferujemy

  • Kompleksowe usługi utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej m.in. oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody.
  • Profesjonalną realizację inwestycji modernizacyjnych w infrastrukturę wod-kan
    m.in. w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.
  • Sprawdzone technologie i metody eksploatacji.
  • Bezpieczeństwo w zakresie jakości wody oraz oczyszczania ścieków.
  • Gwarancję spełnienia wszystkich wymogów prawnych.
  • Wysoką jakość obsługi i digitalizację usług.
  • Sprawne usuwanie awarii.
  • Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy (smart metering) w celu monitoringu zużycia wody i identyfikacji miejsc potencjalnych wycieków na sieci.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Image media
Image
wod_kan_img

Korzyści

SVG

Gwarancja nieprzerwanych dostaw wody lub odbioru ścieków w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

SVG

Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen energii i zagospodarowania osadów ściekowych.

SVG

Możliwość realiazcji inwestycji bez nakładów klienta m.in. 
w formule ESCO.

SVG

Dostęp do nowoczesnej technologii w zakresie uzdatniania wody 
i oczyszczania ścieków.
 

SVG

Globalne know-how Grupy Veolia
z całego świata oraz lokalne doświadczenie ekspertów.

SVG

Gwarancja bezpieczeństwa wynikająca ze współpracy z zaufanym i rzetelnym partnerem w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

 Dodatkowe usługi wsparcia

Współpraca z akredytowanym laboratorium

Innowacyjne rozwiązania

Programy edukacyjne skierowane do mieszkańców