Efektywność energetyczna dla branży wod-kan

Oferujemy usługi efektywności energetycznej w zakresie ujęcia i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Oferujemy

  • Kompleksowe zarządzanie strumieniami mediów energetycznych.
  • Audyty i efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej na obiektach wod-kan.
  • Zwiększenie udziału odnawialnych mediów energetycznych (lokalna produkcja lub zakup).
  • Magazynowanie mediów energetycznych i ich optymalizacja profili zakupu.
  • Usługi origination (bilansowanie produkcji, zużycia i zakupu mediów energetycznych).
  • Nadrzędny system sterowania oczyszczalnią ścieków.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Image media
Image
efektywnosc_energetyczna_dla_wod_kan_img

Korzyści

SVG

Gwarancja nieprzerwanych dostaw wody lub odbioru ścieków w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

SVG

Przewidywalność kosztów energii elektrycznej
w okresie taryfowym. 

SVG

 Możliwość realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej bez nakładów klienta tj. w modelu ESCO.

SVG

Możliwość
wygenerowania przychodów pozataryfowych.

SVG

Stabilne warunki dostaw mediów energetycznych niezależnie od sytuacji rynkowej. Współpraca w ramach jednej grupy z profesjonalną spółką  sprzedaży energii i gazu.

SVG

Globalne know-how Grupy Veolia oraz lokalne doświadczenie ekspertów w zakresie efektywności energetycznej.
 

Usługa dodatkowa: pozyskiwanie Białych Certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej)
 

  • Białe Certyfikaty stanowią potwierdzenie, że u inwestora zostało zrealizowane przedsięwzięcie, skutkujące określoną redukcją zużycia energii.
  • Korzyścią z pozyskania Białych certyfikatów jest bonus finansowy  polegający na zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej
  • Białe Certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z ustawą, wnioski o wydanie Białych Certyfikatów należy składać na etapie planowania, przed rozpoczęciem realizacji robót.

Grupa Veolia jest liderem na rynku w zakresie pozyskiwania Białych Certyfikatów. Zaufało nam już ponad 3000 klientów. Pozyskujemy świadectwa od początku funkcjonowania Białych Certyfikatów.