Działalność PWIK w Tarnowskich Górach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, przesyłem i sprzedażą wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, w tym wód opadowych. Działa na terenie gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki. Eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz przepompownie i oczyszczalnie ścieków.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zakres świadczonych usług

Produkcja i dystrybucja wody pitnej

 • Finansowanie, budowa i modernizacja 
  oczyszczalni ścieków
 • Eksploatacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody (SUW)
 • Eksploatacja i monitoring sieci, 
  kontrola strat wody
 • Sprzedaż wody, zdalny odczyt wodomierzy, 
  fakturowanie, iBOK, system SMS-info
 • Obsługa techniczna - wydawanie warunków technicznych, 
  obsługa sieci, nadzór nad przyłączami i rozwojem sieci
 • Kontrola jakości wody poprzez laboratorium 
  akredytowane
  
 

Odbiór i oczyszczanie ścieków

 • Finansowanie, budowa i modernizacja
  stacji uzdatniania wody (SUW) i ujęć wody;
 • Nadzór nad stopniem oczyszczenia zgodnie
  z pozwoleniem wodno-prawnym
 • Zarządzanie sieciami i przepompowniami oraz ich monitoring
 • Obsługa klienta, fakturowanie, 
  iBOK, system SMS-info
 • Obsługa techniczna - warunki techniczne, nadzór 
  nad przyłączami i rozwojem sieci;
 • Kontrola jakości ścieków oczyszczonych przez akredytowane laboratorium.

Produkcja i dystrybucja wody pitnej

SVG
75,9 TYS.

MIESZKAŃCÓW

SVG
5

STACJI UZDATNIANIA WODY

SVG
8

UJĘĆ WODY

SVG
595 km

SIECI WODOCIĄGOWEJ

SVG
2,9 mln m³

ZAFAKTUROWANEJ WODY

SVG
1

AKREDYTOWANE LABORATORIUM

Odbiór i oczyszczanie ścieków

SVG
mieszkancy
65 tys.

MIESZKAŃCÓW, OD KÓRYCH ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI

SVG
oczyszczalnie
4

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SVG
sewage
2,4 MLN M3

ZAFAKTUROWANYCH ŚCIEKÓW

SVG
431 KM

SIECI KANALIZACYJNEJ

SVG
przepompownie
5

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Image
dzialalnosc-pwik-w-tarnowskich-gorach-img

Zachęcamy do poznania pełnej oferty działalności
PWIK w Tarnowskich Górach