Jakie są najpoważniejsze wyzwania stojące przed władzami gmin?

1

Zapewnienie stałej dostępności wody

1

2

Zagwarantowanie
jej odpowiedniej jakości

2

3

Utrzymanie
stabilnej ceny

3

4

Efektywne
oczyszczanie ścieków

4

5

Rozwój sieci
wodno-kanalizacyjnej i osiągnięcie jej niezawodności

6

Zagospodarowanie
osadów
pościekowych

7

Umożliwienie
dostępu do sieci kanalizacyjnej

Nasze rozwiązania

Veolia zajmuje się zaopatrywaniem odbiorców w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a także dostawą ciepła i gospodarką odpadami. Liczba naszych klientów to prawie 100 mln ludzi. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam dostosowywać ofertę do rozmaitych potrzeb i rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Dysponujemy wysoko zaawansowanymi technologiami i zapewniamy światowej jakości serwis.

Dzięki współpracy z nami zapewnią Państwo swoim mieszkańcom:

1

Dostęp do wody
dobrej jakości,
weryfikowanej
przez nasze laboratoria

1

2

Nieprzerwane
dostawy wody

2

3

Ograniczenie
wzrostu kosztów dostawy
wody i odbioru ścieków

3

4

Wysoka jakość
obsługi
i digitalizacje usług

4

5

Rozwój sieci
wodociągowo-
– kanalizacyjnej

5

6

Sprawne
usuwanie awarii

7

Zagospodarowanie
osadów ściekowych

8

Efektywność
energetyczna
obiektów
wodociągowo-
– kanalizacyjnych

9

Innowacyjne
i ekologiczne
rozwiązania

10

Programy edukacyjne
skierowane
do mieszkańców

Poleca nas gmina Woźniki

Gmina położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim
Data rozpoczęcia współpracy:
2005 rok
Zakres współpracy:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wyzwanie

Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę, zmniejszenie liczby przerw w dostawie wody i czasu usuwania awarii

Rozwiązanie

Długoterminowa umowa obejmująca kompleksową usługę zaopatrzenia w wodę wraz z obsługą techniczną systemu wodociągowego. PWiK z Grupy Veolia zajmuje się także systemem odprowadzania ścieków, zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków oraz prowadzi rozliczenia odbiorców. Współpracuje z gminą w zakresie inwestycji oraz kontroli włączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Efekt

 • Gwarancja jakości wody i ciągłości dostaw
 • Poprawa efektywności systemu wodociągowego
  • zmniejszenie strat wody z 60% do 20%
  • redukcja energochłonności produkcji wody z 1,25 kWh/m³ do 0,85 kWh/m³
  • skrócenie przerw w dostawach wody z 24 godz. do 2-4 godz.
  • ograniczenie liczby awarii
 • Wybudowanie sieci pozwalającej na lepsze wykorzystanie własnych ujęć wody
 • Terminowa legalizacja wszystkich wodomierzy
 • Sukcesywna wymiana armatury
 • Nowoczesna obsługa i komunikacja z Klientem (także przez internet 24/7)

O zadowoleniu z jakości usług świadczy fakt, iż gmina zdecydowała się już po raz drugi podpisać kontrakt długoterminowy. Nie bez znaczenia jest również to, iż praktycznie nie ma reklamacji mieszkańców co do jakości usług świadczonych przez pracowników PWiK. Wdrożono nowoczesne metody komunikacji z klientem jak eBOK i system sms-info, co usprawnia przekaz informacji i kontakt ze Spółką. Zadbano także o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym naszego gminnego ujęcia wody. PWiK angażuje się także w edukacyjne programy ekologiczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne miasta.

Michał Aloszko

Burmistrz Gminy Woźniki

Polecają nas
Tarnowskie Góry

Miasto w województwie śląskim,
siedziba powiatu tarnogórskiego
Data rozpoczęcia współpracy:
2002 rok
Zakres współpracy:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wyzwanie

Poprawa jakości działania systemu wodno-kanalizacyjnego, począwszy od jakości dostaw wody, a kończąc na modernizacji oczyszczalni ścieków.

Rozwiązanie

Kompleksowe zarządzanie działalnością wodociągową i kanalizacyjną przez inwestora strategicznego – Veolię.

Efekt

 • Szybka poprawa działania systemu wodno-kanalizacyjnego
  • wzrost jakości dostarczanej wody
  • podniesienie poziomu obsługi Klienta dzięki zastosowaniu zdalnych odczytów wodomierzy i wprowadzeniu e-boka
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Remont sieci wodociągowej
 • Budowa stacji uzdatniania wody

Współpraca samorządu miejskiego Tarnowskich Gór i spółek z grupy Veolia ma już wieloletnią historię. Wszystkie strony mają z tego korzyści, zyskują jednak przede wszystkim mieszkańcy i środowisko naturalne. Wiedza i doświadczenie pracowników Veolii umożliwiają efektywne zarządzanie sieciami, dzięki czemu mieszkańcy praktycznie zapomnieli o przerwach w dostawach wody, a nieliczne awarie usuwane są bez zbędnej zwłoki.

Arkadiusz Czech

Burmistrz Tarnowskich Gór

Przykładowe kontrakty wodne Veolii – miejskie i przemysłowe

Kontrakty przemysłowe:

Roczny wolumen sprzedaży:
• woda pitna: 29 000 m3
• woda zdemineralizowana: 66 000 m3
• woda przemysłowa: 30 000 m3
• woda ppoż.: 70 000 m3

Roczny wolumen sprzedaży:
• woda pitna: 10 000 m3
• woda zdemineralizowana: 4500 m3
• woda przemysłowa: 1200 m3

• Eksploatacja 6 przepompowni Arcelor Mittal
(woda, ścieki i obiegowa woda chłodnicza)
• Eksploatacja 4 jednostek Odwróconej Osmozy
o wydajności 70 m3/h każda
• Sprzedaż uzdatnionej wody (woda z rzek: Wisła lub Dłubnia)

Roczny wolumen sprzedaży:
• woda pitna: 72 000 m3
• woda przemysłowa: 22 000 m3
• ścieki: 158 000 m3

Kontrakty miejskie:

Gmina Stary Zamość (ok. 5 218 mieszkańców)
Utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci,
obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
Sieć wodociągowa: 99,53 km, 1 745 przyłączy, 3 ujęcia wody

Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.
Sieć wodociągowa: 93,5 km, 1638 przyłączy, 2 ujęcia wody
Sieć kanalizacyjna: 101,1 km, 1025 przyłączy, 35 przepompowni

Gwarantujemy

Sprawdzone technologie
i metody eksploatacji 
Najwyższej jakości obsługę
Bezpieczeństwo w zakresie jakości
wody oraz oczyszczania ścieków
Wzrost efektywności energetycznej
systemu zaopatrzenia w wodę
Możliwość finansowania
nowych inwestycji i planowe odtwarzanie majątku
Spełnienie wszystkich
wymogów prawnych

Oferowane usługi

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
Eksploatacja i utrzymanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
Finansowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury w formule PPP
Usługi dla przemysłu – sprzedaż wody i odbiór ścieków
Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Modele współpracy​

Proponujemy różnorodne modele współpracy z samorządem i lokalnymi społecznościami dopasowane do ich potrzeb, rodzaju wyzwań i możliwości.

MODELE WSPÓŁPRACY

EKSPLOATACJA
INFRASTRUKTURY

USUWANIE
AWARII

REALIZACJA
INWESTYCJI

FINANSOWANIE
INWESTYCJI

OBSŁUGA
KLIENTA

WNIOSKI
TARYFOWE
I FAKTUROWANIE

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE
W WODĘ I/LUB ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY

USUWANIE AWARII

REALIZACJA INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI

OBSŁUGA KLIENTA

WNIOSKI TARYFOWE I FAKTUROWANIE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

USŁUGA EKSPLOATACJI
I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ
I/LUB KANALIZACYJNEJ

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY

USUWANIE AWARII

REALIZACJA INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI

OBSŁUGA KLIENTA

WNIOSKI TARYFOWE I FAKTUROWANIE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW LUB USŁUGA EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY
+ ELEMENT INWESTYCYJNY

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY

USUWANIE AWARII

REALIZACJA INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI

OBSŁUGA KLIENTA

WNIOSKI TARYFOWE I FAKTUROWANIE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PROJEKTY PPP:
FINANSOWANIE, BUDOWA
I EKSPLOATACJA
INFRASTRUKTURY WOD.-KAN.

EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY

USUWANIE AWARII

REALIZACJA INWESTYCJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI

OBSŁUGA KLIENTA

WNIOSKI TARYFOWE I FAKTUROWANIE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

   zadania Veolia

   zadania władz samorządowych

Napisz do nas

  Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energia Polska S.A zgodnie z Pani / Pana żądaniem w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/zadane pytanie i/lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (cele marketingowe) od Veolia Energia Polska S.A za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednio okienko lub okienka):

  W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energia Polska S.A do celów marketingowych za pośrednictwem objętych zgodą kanałów komunikacji. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny poprzez jeden z poniższych sposobów: (i) wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com , (ii) pisemnie na adres administratora: Veolia Energia Polska S.A., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
  lub (iii) wysłanie wiadomości na adres e-mail, na który została przesłana zgoda.

  Administratorem Pani / Pan danych osobowych jest Veolia Energia Polska S.A. Jest Pani / Pan uprawniona/y do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

  * Pole obowiązkowe

  Kontakt

  Zapraszamy do współpracy. Chętnie odpowiemy na pytania oraz udzielimy dodatkowych informacji na temat naszej oferty.

  Igor Bogusz

  Kierownik projektu Veolia Energia Polska
  tel.: 667 620 784
  e-mail: igor.bogusz@veolia.com

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Grupie Veolia w Polsce

  Marcin Nawojski e-mail:inspektor.pl.vpol@veolia.com

  Marek Włoszyński
  Kierownik Projektu

  Wydział Rozwoju Rynku, Przemysłu i Usług
  Veolia Energia Poznań SA ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

  e-mail: marek.wloszynski@veolia.com
  tel.: (61) 8211 447 667 620 450

  Veolia Energia Polska S.A.
  02-566 Warszawa ul. Puławska 2